Netap novinky

Konference NetApp Insight 2018

Největší letošní evropská konference společnosti NetApp - NetApp Insight 2018 bude probíhat v Barceloně a to ve dnech 3-5.12.2018.

Vice o konferenci NetApp Insight 2018

Nové All Flash disková pole

Model AFF A220

Entry-level nahrazující předchozí model A200. Pro ještě lepší výkony byl zdvojnásoben počet jader na CPU jednotce a to na 24 jader na HA pár, to přináší navýšení výkonu o 20%. Jedná se o 2U systém s interními SSD disky a s připojením externích polic umožňuje připojení až 144 SSD disků na HighAvaibility (HA) pár, disponuje  výkonem  až 140k IOPS/HA.

Model AFF A800

High-end model, první end-to-end NVMe / FC zařízení, které přináší 32Gb Fibre Channel, 100GbE připojení, efektivní kapacitu 2,5PiB v 4U šasi s 15.3TB NVMe SSD a pro maximální výkon business-critical aplikací zavádí NetApp MetroCluster ™ IP kompletně v 100GbE. Jedná se o 4U systém s pouze s internimi SSD disky. Počet interních disku se nicméně zdvojnásobíl na počet 48 a SSD disky navíc mají nové NVMe rozhranní. To zajíštuje maximální využití SSD potenciálu, tzn. extrémní redukci latence a výrazné navýšení propustnosti. Počet slotů rozšiřujících kartet PCIe Gen3 je 8 na HA pár a lze zvolit mimo jiné např. NVMe/FC 32/16Gb nebo 100GbE.

         

ONTAP® 9.4

Začátkem léta roku 2018 uvedla společnost NetApp novou verzi ONTAP® 9.4, která je spojená s uvedením nových platforem A800 a A220. Největší novinkou je nicméně zavedení podpory protokolu NVMe.
- podpora nových platforem A800, A220 a obecně podporu NVMe
- podpora NVMe Over Fabric i u stavajících platforem
- FabricPool storage tiering - umožňující automatické přesunutí neaktivních dat do cloudu a tím docílit úsporu místa na primárním All-flash poli
- nově podpora 30TB SSD
- nově podpora 100 GbE switchů - Nexus 3232C
- Fast Drive Zeroing

ONTAP9.4 - NVMe Over Fabric

 

 

 

 

 

 

 

ONTAP® 9.3

Začátkem roku 2018 uvedla společnost NetApp novou verzi ONTAP® 9.3 do produkčního stavu General-Availibility (GA). Přináší zejména zlepšení a optimalizaci výkonu, větší efektivitu při ukládání dat, nový NetApp MetroCluster IP, další zlepšení v oblasti bezpečnosti a nové vylepšené Web GUI, které jednak zjednodušuje a zpřehledňuje práci, ale také visuálně sjednocuje celé portfolio NetApp OnCommand software.

Vyšší výkon
ONTAP 9.3 poskytuje o 40 % vyšší výkon než předchozí verze ONTAP obecně a nejvýznamněji zdokonaluje iSCSI protokol. Upgrade umožňuje dosažení vyššího výkonu již existujícím zákaznickým systémům prostřednictvím pouhé optimalizace a paralelizace vstupních a výstupních operací.

Tento release přináší vylepšení Quality of Service (QoS) prostřednictvím Adaptivního QoS, který umožňuje administrátorům storage systémů použít předpřipravené šablony pro specifické aplikace s přizpůsobenými úrovněmi včetně minimálních a maximálních hodnot QoS. Zdroje jsou tak systému dynamicky přidělovány v závislosti na využití uložených dat, a tím je zabezpečena konzistentní úroveň výkonu. Výsledkem je poskytování dostatečného výkonu kritickým aplikacím, zatímco ostatní aplikace mají přerozdělován zbývající výkon, který může být vyšší, než je definovaná hodnota dle jejich QoS.

Lepší efektivita
Nový release ONTAP 9.3 nabízí lepší efektivitu ukládání dat až o 30 % dosáhnutý optimalizací deduplikačního procesu. Takto vylepšená efektivita se nejvíce projeví v AFF systémech se zapnutou inline deduplikací, kompresí a kompakcí dat. Další novinkou je možnost na pozadí spuštěná dynamická deduplikace dat bez dopadu na výkon systému, která může znamenat uvolnění dalšího diskového prostoru.

NetApp MetroCluster IP
Nově uvedená synchronně replikační funkcionalita NetApp MetroCluster IP (MC-IP) je jednodušší a efektivnější než předchozí typy MetroCluster řešení. MC-IP představuje úsporu investic a dalších nákladů, odpadá nutnost použití FC-SAS bridge zařízení a oddělených přepínačů ve vzdálených částech clusteru.

Rozšíření bezpečnosti
Již od verze ONTAP 9.1 umožňuje NetApp enkrypci dat nejen na úrovni disků, ale také na úrovní volumů (NetApp Volume Encryption) a nyní, ONTAP 9.3, přináší možnost využít externí management enkrypčních klíčů prostřednictvím standardního protokolu pro výměnu klíčů (KMIP) pro NVE, čímž umožňuje uživatelům vybrat si z velkého množství dostupných aplikací pro keymanagement. 

Produktové portfolio NetApp® All Flash FAS (AFF)

V současné době firma NetApp® nabízí ucelenou škálu all-flash modelů diskových polí určených nejen pro velké podniky a jejich business-critical aplikace AFF A700s/A700, ale poskytuje dostupná řešení také malým a středním podnikům AFF A300, AFF A200. Díky vysoké výkonové škálovatelnosti v rámci NetApp clusteru, lze dosáhnou výkonu 7mil IOPS s méně jak milisekundovou odezvou (cluster s 24 nody). Jde tak o nejvýkonnější škálovatelné unified storage řešení. V rámci clusterového řešení je možné kombinovat NetApp All Flash FAS (AFF) a NetApp FAS disková pole s otáčkovými disky a tak přesouvat zátěž transparentně mezi nody poskytujícími vysoký výkon a velkou kapacitu.

NetApp AFF je první komerčně dostupné řešení, které poskytuje front-end připojení prostřednictvím 32Gb Fibre Channel i 40Gb Ethernet. Tímto NetApp All Flash FAS eliminuje úzké hrdlo v propustnosti směrem k připojeným serverům.

  model A200 - Entry-level, 2U systém s interními SSD disky a s připojením externích polic umožňuje připojení až 144 SSD disků na HighAvaibility (HA) pár, disponuje  výkonem  až 140k IOPS/HA.

model A300 - Mid-range, 3U systém s pouze s externími SSD disky, s maximálním připojením až 384 SSD disků na HA pár. Umožňuje rozšiřitelnost I/O front-end portu pomocí PCIe3 karet, disponuje výkonem až 355k IOPS/HA.

model A700s - High-end, 4U systém s interními SSD disky a s připojením externích polic umožňuje připojení až 216 SSD disků na HA pár. Umožňuje rozšiřitelnost I/O front-end portu pomoci PCIe3 karet, disponuje výkonem až 840k IOPS/HA.

 model A700 - High-end, 8U systém s pouze s externími SSD disky a s maximálním připojením až 480 SSD disků na HA pár. Zcela nová a přepracovaná architektura chassis, která umožňuje masivní rozšiřitelnost I/O front-end portu pomoci IO modulů.

Stránky

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2018 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2019   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022