datová komunikace pod kontrolou

Profesionální řešení bezdrátových sítí WLAN

Naše řešení klade důraz na plnohodnotné a komplexní využití navržené technologie, která zajistí podnikům všechna klíčová specifika v oblasti bezpečnosti, analýzy a optimalizace provozu.

Infrastruktura Wireless Local Area Network

Návrh řešení a spektrální analýza

S ohledem na strategii podniku využíváme technologii a architekturu reflektující dynamický rozvoj společnosti, umožňující ji dosáhnou nejvyšší možnou efektivitu v oblastech nasazení a provozu bezdrátové sítě.

Věříme úspěšným technologiím

Řešení WLAN, jako jedna z částí podnikového networkingu, potřebuje komplexnost v přístupu a inovativní flexibilitu. Proto rádi v rozsáhlejších infrastrukturách využíváme produkty a technologie leaderů na trhu, společností Cisco, Cisco Meraki a HPE Aruba. U menších realizací pak technologii MikroTik.

Analýza provozu

Propracované analytické nástroje a centrální správa WLAN sítí umožňují získat nejen stavové informace, ale především identifikovat typ klientů a jejich provoz, lokalizovat je, informace statisticky vyhodnocovat. Tato analytická data pomáhají ke zvýšení bezpečnosti, inventarizaci a optimalizaci.

Bezpečnost provozu sítí

Nepodceňujeme bezpečnostní aspekty řešení, jako jsou autentizace, řízení přístupu, zajištění důvěrnosti přenášených dat, zabezpečení integrity dat, mechanismy pro automatickou detekci a eliminace rušení a další.

Lokalizace v bezdrátových sítích

Poslední roky jsou ve znamení rozšiřování mobilních zařízení a díky tomu tak stále více roste význam přesného určení polohy daného zařízení.

Znalost této pozice může být využita jak pro lepší navigaci zákazníků, ale také k optimalizaci materiálových toků v továrnách nebo k přesnému cílení reklamy.

CISCO WLAN infrastruktura

Bezdrátová sítě v každém prostředí

Neberte ohled na prostředí při výběru Wi-Fi technologie. S produkty společnosti Cisco máte bezdrátové řešení za každého počasí.

Cisco portfolio zahrnuje nejenom indoor a outdoor přístupové body s krytím IP67, ale také přístupové body do výbušných prostor.

Centralizované řešení

Nejdůležitějším stavebním prvkem centralizované Wi-Fi sítě je WLC (Wireless Lan Controller), který Vám umožní všechny přístupové body ovládat pohodlně z jednoho místa.

Cisco WLC nabízí vysokou škálovatelnost od desítek až po tisíce přístupových bodů. V nabídce nechybí ani WLC, který je určen do virtuálního prostředí.

Vysoká dostupnost

Časy, kdy bezdrátová síť byla pouhým doplňkem ke klasické drátové síti, jsou dávno pryč, a proto je nutné zabezpečit vysokou dostupnost za všech okolností. Tohoto stavu je možné dosáhnout s využitím druhého WLC. CAPWAP tunel je z AP sestaven na primární WLC, který synchronizuje svoji databázi se sekundárním WLC. V případě výpadku primárního WLC je sekundární WLC aktivován v řádech milisekund.

CISCO Meraki WLAN řešení

Cisco Meraki je zástupce cloud řešení

Nabízí snadno spravovatelná a cenově efektivní bezdrátová řešení, přinášející v oblasti Cloud Networkingu nové „Fast IT“ trendy a pokročilé management nástroje. Přístupové body Wi-Fi pro prostředí s vysokou hustotou zařízení , více než 100 klientů na jeden AP , standardy 802.11n/ac .

Efektivní řízení zdrojů

Cisco Meraki nabízí podporu řízení provozu- QoS, filtrování a řízení pásma - definování aplikací včetně možnosti jejich úplného blokování, limity pásma na úrovni uživatelů, skupin, WLAN SSID.

Centralizovaná správa Cloud řešení

Díky propracovanému Meraki Dashboardu umožňuje úplnou kontrolu nad uživateli, aplikacemi a zařízeními z jednoho místa. Výrazné benefity přináší v podobě víceúrovňové správy: automatizované funkce - monitorování sítě s odesíláním událostí, distribuce firmware atd., zero-touch provisioning – konfiguraci je možné vytvořit předem bez fyzického zařízení, inventarizace zařízení v síti atd.

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022