vysoká dostupnost služeb datových center

Virtualizace - opakovaná mantra dnešního světa ICT

Termín „virtualizace“ je jeden z nejčastěji používaných pojmů a objevuje se ve všech oblastech dnešních ICT.

Zaměřujeme se především na nejrozšířenější oblast, virtualizaci HW zařízení datových center – serverů, sítí, datových úložišť.

Hlavní výhody virtualizace

Konsolidace a optimalizace

Snížení provozních nákladů, efektivnější využití výpočetních zdrojů,konsolidace hardware, pružnost managementu zdrojů (dynamické přidělování, odebírání zdrojů) úspory na spotřebě energie, centralizovaná správa, zjednodušení migračních a backup/restore procesů, disaster recovery.

Možnost pro každou firmu

Pro velké podniky se stalo používání virtualizačních nástrojů standardem, ale výhodnost implementace některých virt. řešení oceňují i malé a střední podniky (SMB).
Naše společnost Vás seznámí s možnostmi virtualizačních komponent, vyhodnotí přínosy využití ve vašem podniku a vypracuje návrh řešení.

 

Serverová virtualizace

Zvýšení efektivity provozu

V podobě konsolidace serverové infrastruktury s lepším využitím HW zdrojů a automatizací procesů. Zvýšení bezpečnosti provozu v podobě podpory DR procesů a zajištěním vysoké dostupnosti nástroji pro přesun VM a integrovanými nástroji pro vytváření klonů VM, záloh, snapshotů apod. Díky centralizované správě, dohledu a přístupu k aplikacím je ve virtualizovaném prostředí zajištěna vyšší flexibilita práce a komplexnější provozní kontrola.

Vlastnosti virtualizace serverů

Virtuální servery (VM) s různým OS běží na hypervizoru a jsou nezávislé na HW serverů. Jednotlivým VM lze dynamicky měnit přiřazením hw zdrojů dle provozních potřeb aplikací, bez přerušení provozu VM přesouvat na jiné fyzické servery, replikovat do jiného datového centra nebo cloudu.Umožňuje rychlé nasazení nových virtuálních serverů a aplikací, rychlé vybudování testovacích a vývojových prostředí.

Nabízíme řešení

Pro realizace využíváme dvě nejrozšířenější platformy, produkty VMware vSphere® a Microsoft Hyper-V® , včetně jejich pokročilých funkcionalit řešících zvýšení dostupnosti HA, bezpečnost, replikace a zálohování, nebo nástrojů pro migrační potřeby apod.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti virtualizace serverů Vám nabízíme komplexní služby - analýzu potřeb společnosti, návrh vhodného řešení a výběr technologie s ohledem na CTO, kompletní implementaci, školení a naše služby Podpora a servis 24/7.  

Virtualizace datových úložišť

Software Defined Storage (SDS)

Softwarově definovaná datová úložiště podobně jako SDN mění koncept ukládání dat, na které se pohlíží jako na službu nezávislou na konkrétním hardware. Centrální systém SDS, sdružující všechny dostupné datové zdroje, řídí ukládání dat virtuálních strojů pomocí definovaných politik - pravidel pro jednotlivé úlohy ukládání dat. SDS řešení tak disponuje velkou mírou flexibility s využitím dynamických a automatických procesů při řízení přidělování zdrojů – datových kapacit a jejich výkonu. Rovněž umožňuje parametrizaci chování, funkcionalit těchto zdrojů-replikování, zálohování, snapshotování atd. Dále poskytuje flexibilní provádění konfiguračních změn, dynamické změny vlastností atd.      

 

Virtualizace sítí

Software Defined Networks (SDN)

Softwarově definovaná síť přináší do prostředí virtualizace sítí nový pohled na architekturu, odděluje výkonovou (směrovací) logiku od řídící. Směrovací zařízení předají řízení sítě SDN kontroleru.  Výhodou takové konvergentní infrastruktury je pak efektivní centrální správa sítě, flexibilní provádění konfiguračních změn, dynamické změny vlastností, virtualizace síťových funkcí (NFV – network function virtualization), lepší využití síťových zdrojů a z toho plynoucí úspora prostředků na provoz.

 

 

 

 

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022