předkládáme vám to nejlepší

Zálohování dat

Zálohováním a obnovou dat se zabývají téměř všechny podniky chránící si data. Jen ti, kdo o data přišli, či jen nepodceňují jejich cenu a rychlou dostupnost, přistupují k procesům zálohování a replikace komplexně a efektivně.

Zálohuj, replikuj, ověřuj - NEriskuj

Správný návrh řešení

Nejdůležitější částí celé problematiky je nepodcenit analytickou činnost (datové strukturování, prioritizaci apod.) a projekční část řešení, která se pro mnohé zdá zbytečná, ale je naprosto zásadní pro topologii či metodiku backup řešení.

Výběr a implementace vhodné technologie

Na základě poznatků o provozním charakteru datových struktur, trendu růstu objemu a stanovené strategie v rámci podniku vybíráme a implementujeme vhodnou a spolehlivou technologii pro ochranu dat. V řešení využíváme produkty, které disponují centrálním nástrojem schopným řídit funkce diskových polí různých výrobců (snapshoty, snapclony apod.), páskových knihoven a orchestrovat tak komplexně backup-recovery procesy od zdroje k cíli.

Disaster Recovery scénáře

Pro jednotlivé datové skupiny a aplikace jsou již v návrhu uvažovány Disaster Recovery scénáře. To umožní vhodný výběr datové replikace a zálohovacích scénářů - D2D, D2T a D2D2T, Backup to Cloud.

Veeam® Backup & Replication™

Výkonné a snadno použitelné řešení zálohování a dostupnosti

Zálohování pro prostředí VMware vSphere® a Microsoft Hyper-V® reflektující všechny aspekty oblasti ochrany dat. Vytváření záloh z libovolného úložiště a jeho snapshotů na úrovni virtuálních strojů nebo samotných souborů. Disponuje výkonnými funkcemi replikace a orchestrace celého prostředí, vyniká rychlou a spolehlivou obnovou celých virtuálních strojů i jednotlivých souborů a aplikační obnovou produktem Veeam® Explorer™ – pro ActiveDirectory, Microsoft Exchange®, SQL, Oracle®, MS Share Point apod.  Více+

 

Integrovaná komprese a deduplikace

Umožňuje deduplikaci u zdroje i cíle. Na základě velikosti a typu virtuálního stroje dovoluje Veeam deduplikací optimalizovat velikost záloh a výkonnost zálohování.

Veeam® ONE™

Automatizované nepřetržité monitorování a reportování zajišťuje naprostý přehled o virtuálním a zálohovacím prostředí. Výstrahy v reálném čase, optimalizace zdrojů, sledování konfigurací a plánování zdrojů.

Dlouhodobé uchování dat

Nativní podpory fyzických i virtuálních páskových knihoven, samostatných jednotek, virtuálních počítačů a bodů obnovení.

Verifikace dostupnosti a konzistence

SureBackup a SureReplica - automaticky testuje každou zálohu a repliku (každý bod obnovení v každé replice) v prostředích vSphere a Hyper-V.

Veeam® Availability Suite™

Hlavní předností Veeam® Availability Suite™ řešení pro zajištění trvalé dostupnosti všech aplikací a dat, postavené na pokročilých funkcí Veeam Backup & Replication™ a Veeam ONE™.

 • Vysokorychlostní obnovení - obnova data potřebná ke splnění RTO do 15 minut s využitím nástrojů VM Recovery®, Veeam Explorer™.
 • Ochrana před ztrátou dat  - velmi rychlé zálohování ze snímků úložišť NetApp, HPE, DELL EMC.

 

 • Plnohodnotná integrace - s technologiemi Microsoft pro datová centra, Direct Restore do Microsoft Azure®, VMware vCloud Director®.
 • Virtual Lab - On-Demand Sandbox™ vytvoření izolovaného prostředí pro účely testování, řešení problémů nebo školení (spouštění VM přímo ze zálohy nebo repliky).
 • Nepřetržité monitorování a reportování - proaktivní hlášení o problémech se zálohováním a výkonem VM, plánování kapacity, sledování konfigurací, vytváření prognóz využívání zdrojů.

Integrace technologií Veeam® a NetApp®

Řešení Veeam staví na architektuře úložiště NetApp pro efektivní a flexibilní operace zálohování a obnovy.

 • Veeam® Explorer™ pro snapshoty úložiště NetApp
 • Záloha z nástrojů NetApp SnapMirror® a SnapVault®
 • Izolovaný prostor (Sandbox) na vyžádání™ pro snapshoty úložiště

Commvault Simpana®

Komplexní přístup k ochraně dat

Společnost Commvault® , jako lídr v oblasti ochrany podnikových dat a informačního managementu. Nabízí unikátní jednotnou platformu Commvault Simpana®, výkonné a inovativní řešení umožňující společnostem zjednodušit a sjednotit proces ochrany dat v ICT prostředí. Jedná se platformu pro správu dat napříč společností pomocí politik s integrovanou podporou snapshotů a clonů, replikace, deduplikace (source i target), enkrypce , indexování dat a archivace s vyhledáváním obsahu.

Jednotná platforma nabízí ucelené řešení ochrany dat nejen pro systémy v datový centrech, ale také pro klientská koncová zařízení a mobilní zařízení, která jsou odkudkoliv zálohována přístupem na self-service recovery portal.  Více+

Výhody nasazení

Commvault Simpana® nabízí úsporu provozních nákladů kombinací zálohovacího a archivačního nástroje s řešením pro management životního cyklu dat. Ke klíčovým vlastnostem patří nezávislost na výrobci HW - je podporovaná široká škála zařízení různých výrobců - a propracované nástroje optimalizace pro individuální potřeby na RTO, RPO.

Jedná se o vysoce škálovatelný software určený i pro nejrozsáhlejší infrastruktury - s podporou různých OS, aplikací ( SAP®, Oracle® a ERP aplikací), virtualizovaných prostředí (VMware, HyperV)  a cloud prostředí (AWS®, Microsoft Azure® and VMware vCloud®)

Spolehlivé disaster recovery řešení

Využitím replikačního enginu Simpana® DASH Copy a Simpana® Continuous Data Replication (CDR) je nabízeno spolehlivé disaster recovery použitelné s datovými úložišti různých typů. Propracované recovery nástroje přístupné z jednotné management konzole zajišťují obnovení provozu v řádu jednotek minut.

Commvault® IntelliSnap® Technology

Technologie určena pro kritické aplikace a servery vyžadující velmi nízké RTO a RPO. IntelliSnap® integruje disková pole a využívá jejich nativních funkcí jako jsou snapshoty a clony, umožňuje připojení snapshotu k proxy serveru a jeho následné procházení a prohledávání.

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

 • Hardwarový servis
 • Software podpora
 • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022