vaše projekty, naše starost

Rádi realizujeme velmi složitá zadání v ICT

Využijte našich rozsáhlých zkušeností v oboru, kterému se úspěšně věnujeme již řadu let.

Rollout projektů

Náš zkušený Project Manager ve službách zákazníka

Poskytneme zákazníkovi zkušeného Project Managera, který s využitím vlastní metodiky zaručuje kvalitní řízení procesně složitých projektů. Naše filosofie spočívá v aplikaci postupů, které jsou výrazně interaktivní ve vztahu k zákazníkovi.

Project Manager podchytí vše důležité

Project Manager podchytí vše důležité jako je časová harmonizace a etapizace s ohledem na technologické návaznosti realizace, řízení kontinuity činností na základě stavu realizace, řízení eskalace neprojektovaných stavů, změnová řízení, řízení rizik, nákladů na projekt, vedení průběžné dokumentace apod.

 

 

Realizace implementačních prací

Instalace, konfigurace, integrace, migrace

V rámci projektově řízeného procesu, ale také izolovaně, provádíme v oblasti ICT celou řadu technických činností.

Služby našich technických specialistů jsou využívány mnoha zákazníky i z důvodu našeho profesionálního přístupu ke každé prováděné činnosti bez ohledu na velikost díla.

Školení provozních pracovníků

Nedílnou součástí naší realizace řešení je zaškolení provozní obsluhy, administrátorů.

To probíhá u větších celků současně s implementací, která je zakončena vypracováním podrobné provozní dokumentace.

Verifikace, testování, měření výkonnosti

V případě potřeby používáme v projektech naši vlastní infrastrukturu při nutnosti dočasných záloh, kapacitního či výkonového posílení systémů v průběhu migrací a dodávaných prací.

Další služby

Dohled a monitoring

Zajistíme proaktivní služby dohledu klíčových komponent infrastruktury vašeho datového centra - LAN/WLAN sítí, datových úložišť, výpočetních systémů apod. včetně reportingu.

Servisní zásahy "On Demand"

Nabízíme Vám opravy zařízení, servisní zásahy v lokalitě instalace včetně konfiguračních a integračních prací, krátkodobé servisní zabezpečení apod.

Zajistíme Vám podporu již výrobcem nepodporovaných technologií (End of Support).

...ale také

  • Zápůjčky a krátkodobý pronájem celých systémů nebo jen komponent pro potřeby dočasných výkonnostních a kapacitních posílení a pro Vaše testovací účely.
  • Odstraňování dat z nosičů volitelně v našich SLA.
  • Stěhování zařízení v oblasti ICT
  • Ekologické likvidace již nepotřebných systémů.

Proč využít našich služeb k realizaci vašeho záměru

Garance realizace a záruka

Komplexní přístup s důrazem na kvalitu

Vlastní kvalifikovaný realizační tým

 

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022