RÁDI REALIZUJEME VELMI SLOŽITÁ ZADÁNÍ

Využijte našich rozsáhlých zkušeností v oboru, kterému se úspěšně věnujeme již řadu let.

Řízení a rollout projektů

Zkušený Project Manager

Poskytujeme zákazníkovi zkušeného project managera, který s využitím vlastní metodiky zaručuje kvalitní řízení procesně složitých projektů. Naše filosofie spočívá v aplikaci postupů, které jsou výrazně interaktivní ve vztahu k zákazníkovi.

 

Project manager podchytí vše důležité jako je transparentní plánování, časová harmonizace a etapizace s ohledem na technologické návaznosti realizace, zajistí řízení kontinuity činností na základě stavu jednotlivých fází realizace.

 

Postará se o řízení eskalací neprojektovaných stavů, řízení zdrojů a nákladů na projekt, provádí identifikaci, kvantifikaci a eliminaci rizik, zajišťuje komplexní projektový dohled a administraci projektové dokumentace.

 

Realizace implementačních prací

Instalace, konfigurace, migrace

V rámci projektově řízeného procesu, ale také izolovaně, provádíme v oblasti ICT celou řadu technických činností. Služby našich technických specialistů jsou využívány mnoha zákazníky i z důvodu profesionálního přístupu ke každé jednotlivé prováděné činnosti.

Školení provozních pracovníků

Součástí naší realizace řešení je zaškolení administrátorů. To probíhá u větších celků současně s implementací projektů, ale také odděleně s ohledem na potřeby zákazníka, v oblastech konfiguračních a provozních. Mouhou být zaměřena i na různé nabízené informační technologie.

Testovací prostředí

V případě potřeby používáme v projektech naši vlastní rozsáhlou infrastrukturu, například při nutnosti dočasných záloh, kapacitního či výkonového posílení systémů v průběhu migrací a dodávaných prací, ale také pro potřeby testování a verifikací postupů implementace.

Další služby

Dohled a monitoring

Zajišťujeme proaktivní služby dohledu klíčových komponent infrastruktury datových center - LAN/WLAN sítí, datových úložišť, výpočetních systémů apod., včetně reportingu a reaktivních služeb na základě definovaného SLA. Dohledové služby nabízíme v rámci Podpora a servis 24/7.

Servisní zásahy "On Demand"

Nabízíme Vám opravy zařízení, servisní zásahy v lokalitě instalace včetně konfiguračních a integračních prací, krátkodobé servisní zabezpečení apod. Zajistíme Vám také podporu již výrobcem nepodporovaných technologií End of Support.

... ale také

  • zápůjčky, pronájem komponent nebo celých systémů pro potřeby testování, výkonnostních a kapacitních posílení,
  • odstraňování dat z nosičů,
  • stěhování zařízení v oblasti ICT,
  • ekologické likvidace již nepotřebných systémů.

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.