slovo do pranice ...

Systémová integrace

..... je standardní nástroj řízení provozu ICT v komplikovaném a heterogenním prostředí.

ICT - optimálně fungující celek

Hlavním přínosem je dobře definovaný cíl

Tedy snadno udržovatelný, rozšiřitelný, optimálně fungující celek přinášející výraznou přidanou hodnotu a snížení provozních nákladů. Ten pak umožňuje uživateli se plně soustředit na vlastní kmenové podnikání.
 

 

Hlavním rysem je komplexnost přístupu

Proces systémové integrace neřeší pouze korektní začlenění  a chod komponent IT infrastruktury. Propojuje všechny oblasti (jednotlivé subsytémy, heterogení systémy atd.) v jeden celek, a to včetně souvisejících provozních či podnikových procesů.

Systémový integrátor

Na základě smlouvy zajišťujeme realizaci systémové integrace a přebíráme tak odpovědnost za komplexní funkcionalitu IT/ICT uživatele, počínaje koncepcí rozvoje na základě aktuálních potřeb a perspektiv, až po každodenní provoz, jeho kvalitu a celkový UpTime.

Neseme na bedrech

Komplexní technické zajištění integrace.  
Zodpovědnost za funkčnost ICT jako celku a dostupnost podnikových služeb.
Koncepci pro rozvoj IT, včetně zvýšení efektivity využití ITC v čase, a to v souladu se záměry daného podniku.

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022