PROJEKTOVÁ ČINNOST

Vlastní propracovanou metodikou nabízíme zákazníkům možnost uchopit a realizovat i velmi náročné požadavky.

Analýza "business" požadavku

Záměr zákazníka

Se zákazníkem definujeme atributy cílového stavu a záměru s ohledem na jeho vnitropodnikové standardy tak, aby bylo možné hodnotit kvalitu projektových cílů (SMARTER), analyzujeme výchozí stav.

Dostupné zdroje

Pro volbu efektivní strategie řešení požadavku je nutným bodem získání informací o dostupnosti lidských zdrojů v IT oddělení zákazníka, aktuálním stavu a využitelnosti stávajících zdrojů ICT.

Časový plán

Důležitým aspektem pro řešení požadavku je časový plán, představa či povinnost zákazníka implementovat nebo začít řešení produkčně v podniku využívat, a tak vymezit možnou časovou náročnost projektu.

Studie a volba strategie

Předprojektová studie

Vypracujeme předprojektovou studii včetně oportunitního pohledu na řešení situace a sumarizující SWOT analýzy projektu. Představíme Vám tak ucelenou formou koncepci, způsoby řešení, technologické možnosti, výhody a rizika, orientační finanční náročnost jednotlivých variant, a to z hlediska příležitosti (opportunity study) a proveditelnosti (feasibility study).

 

Pro výběr strategie je nutné si také uvědomit provozní hledisko možných variant řešení. A to nejen z pohledu technických, ale i finančních nákladů v čase a dosáhnout tak optimálního a efektivního nastavení TCO. Studie se také zaměřuje na různé způsoby eliminace rizik, dosavadní zkušenosti v řešené oblasti, organizační dopady, využití zdrojů apod.  

Volba řešení a strategie

Na základě poznatků z prezentované předprojektové studie je pak možné provést kvalifikovaný výběr varianty a strategie k podrobnějšímu rozpracování nebo případnému ověření klíčových atributů řešení, například realizací POC - Proof of Concept umožňující reálně potvrdit požadovaná specifika a minimalizovat rizika vybraného řešení.

Minimalizace rizik

Proof of Concept (POC)

Vzhledem k rozsáhlosti či složitosti některých specifických požadavků, závislosti na kompatibilitě stávajících ICT HW a SW komponent, provozním požadavků a vytyčeným funkčním atributům řešení nabízíme zákazníkům možnost ověření navrhované koncepce.

Porovnání řešení

Je-li na základě předprojektové sudie možné využit různých produktů a technologií dosahující stejného cíle, provádíme parametrické porovnání produktů a deklarovaných funkcí, například na testovací infrastruktuře zákazníka, nebo v našem datovém centru.

Efektivní řízení rizik

Náš zkušený project manager Vám správnou strategií zajistí minimalizaci rizik metodikou identifikace, kvantifikace, eliminace a procesního monitoringu. Pomůže Vám vyhnout se častým chybám v plánování, závislostech projektů, managementu lidských zdrojů apod.

Dokumentace a evidence

Projektové dokumenty

Od počátku nastavení a zahájení projektu je důležíté vést a administrovat projektové dokumenty. Deník projektového manažera obsahující evidenci poznámek jako souhrn postupně získávaných poznatků, záznamy o jednání s Projektovým výborem nebo jeho rozhodnutí.

 

Dále vést evidenci veškeré otevřené aktivity, Registru rizik a kvality obsahující souhrn identifikovaných rizik, jejich aktuálního stavu a vývoje, informace o plánovaných a dokončených činnostech v oblasti kvality. Ale také administrovat dokumentaci projektu při nastavení a během realizace.

 

Po realizaci projektu získáváte ucelenou závěrečnou zprávu v podobě Projektové dokumentace řešení, která obsahuje podrobný a komplexní popis řešení, použité technologie, nastavení a doporučení, způsob provozu a vyhodnocení projektu vzhledem k definovanému záměru.

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.