NETWORKING & COMMUNICATION

Moderní doba si žádá moderní a stále se inovující
síťové a komunikační technologie.

Aktivní síťové prvky

Switche a routery

Pro naše řešení si vybíráme technologie a zařízení předních výrobců v této oblasti. Nejčastěji používáme aktivní síťové prvky
Cisco Systems, Inc.
Hewlett Packard Enterprise

Navrhujeme hierarchické modely sítí, kde každá vrstva plní svou předem danou funkci.

Naše řešení síťové infrastruktury zajišťují vynikající dostupnost a stabilitu sítě, mimořádnou škálovatelnost pro budoucí výkonové rozšíření s možností centrální správy a dohledu.

Více+

Cisco Industrial Ethernet Switche

Jsou certifikované pro průmyslové prostředí a jsou schopny pracovat ve ztížených podmínkách a při velkých teplotních výkyvech.

Kompaktní, robustní přístupové přepínače zajišťují bezpečný provoz v průmyslových sítích, vysokou škálovatelnost v možnostech DC napájení, instalaci na DIN lištu atd.

Nabízí špičkovou konvergenci pomocí protokolu Cisco Resilient Ethernet Protocol (REP), přenos industriálních protokolů jakým je například PROFINET v.2.

Více+

Naše služby

Zajišťujeme návrh topologie síťové infrastruktury, realizaci pasivní kabeláže, dodávky, instalace a konfigurace aktivních prvků Cisco a Hewlett Packard Enterprise včetně implementace management nástrojů.

V oblasti networkingu nabízíme zákazníkům také rozsáhlé služby dohledu, podpory a servisního zajištění - Podpora a servis 24/7.

 

             

Software Defined Network

Technologie SDN

Moderní doba si žádá moderní technologie, příkladem jsou technologie SDN (Software Defined Networking). Cílem těchto technologií je plně automatizovaná síť usnadňující jak deployment, tak správu celé síťové infrastruktury, a to nejen datového centra.

Uplatnění nachází ve všech oblastech networkingu v podobě SD-LAN (Software Defined Local Area Networks), SD-WAN (Software Wide Area Networks), nebo SDMN (Software Defined Mobile Networks).

Poskytují tak komplexní a jednodušší přístup k řízení rozsáhlých sítí s vysokými dynamickými nároky.

Cisco Digital Network Architecture

Lídrem na trhu a největším inovátorem v této oblasti je společnost Cisco se svou Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA), která poskytuje kompletní intent-based networking system, který se neustále učí, přizpůsobuje a používá kontextové poznatky, aby zajistil pružnou reakci na dynamické IT a obchodní potřeby.

Pro řízení sítě se využívá Cisco DNA Center v podobě management sw a hw appliance, kde se definují zásady chování sítě s ohledem např. na obchodní potřeby,  pravidla automatizace, bezpečnostní politiky pro segmentaci sítě. Jsou zde také k dispozici monitorovací a analytické nástroje.

 

Cisco DNA Automatizace -inventarizuje zařízení, uspořádává je do logické hierarchie, zajišťuje údržbu konfigurací zařízení, automatický deployment pomocí plug-and-play a zero-touch provisioning funkcí.

Software-Defined Access (SD-Access) -zajišťuje End-to-end segmentaci, zabezpečený přístup uživatele, zařízení a aplikace pomocí zásad založených na identitě, bez ohledu na umístění.

Software-Defined WAN (SD-WAN) -umožňuje nasazení aplikací během několika minut na jakoukoli platformu na vzdálené síti nebo v cloudu s podporou vícevrstvé bezpečnosti a šifrování.

Cisco DNA security - je výkonné, komplexní bezpečnostní řešení pro celou síť, využívá Encrypted Traffic Analytics (ETA), Cisco Stealthwatch®, Cisco TrustSec® and Cisco Identity Services Engine (ISE).

Infrastruktura Cisco DNA -velké portfolio produktů infrastruktury pro Cisco DNA pro směrování, přepínání a bezdrátové připojení, včetně řady přepínačů Cisco® Catalyst® 9000, bezdrátových přístupových bodů. Více+

Integrace DNA Cisco se síťovými doménami - pro plné využití intent-based sítí je zajištěna výměna zásad s prvky politik jednotlivých domén.

● s Cisco ACI®: jednotná politika, která řídí jak přístup k síti (pomocí SD-Access), tak přístup k aplikacím (prostřednictvím Cisco ACI), zajišťuje řízení od uživatele k aplikaci.
● s Cisco SD-WAN: segmentace sítě pro řízení přístupu přes Cisco SD-WAN, zajišťuje kontinuitu na úrovni politik, řízení.

Software Cisco DNA - týmy v IT mohou využít softwaru ke zvýšení obchodní flexibility, snížení TCO, urychlení inovací a zjednodušení správy.

Více+

Cisco Digital Network Architecture

Cisco ACI , Cisco DNA Center

Technologie konvergovaných sítí

Konvergence LAN a SAN

Implementace a údržba dvou oddělených sítí LAN a SAN je finančně i procesně velmi náročná. Hlavním přínosem sjednocené infrastruktury pro datovou komunikaci je tak především snížení nákladů spojených s implementací sítě SAN nad Fibre Channel. 

Díky cenové dostupnosti a klesajícím nákladům na 10GbE a Multi-Gigabit Ethernet řešení se stala konvergentní síťová infrastruktura využívající technologie Fibre Channel over Ethernet (FCoE) základem moderních datových center.

FCoE management je na úrovni hosta, storage i switche obdobný jako u FC, zachovává všechny principy fungování, jen pro přenos je využíván Ethernet.

Cisco konvergované přepínače

Fibre Channel over Ethernet technologie je jedna z hlavních komponent Cisco Unified Data Center, která umožňuje multiprotocol networking UCS serverům, Cisco Nexus® a Cisco MDS platformám.

V našich řešeních využíváme především výhod portfolia a platformy Cisco Unified Fabric, přepínačů CISCO Nexus® s podporou FCoE umožňujících pracovat v režimu FIP Snooping bridge, NPV a FCF.

CISCO Nexus, využívající škálovatelný operační systém Cisco NX-OS, nabízí v rámci rozsáhlé produktové řady vysokou dostupnost, bezpečnost a výkon s extrémně nízkou latencí.

CISCO Nexus®

Základní vlastností přepínače je technologie Cisco DCE (Data Center Ethernet) zajišťující bezztrátový přenos dat v Ethernet síti.

Řízením priority datových toků (Priority Float Control) tak umožňuje rozdělit 10Gb pásmo na osm nezávislých kanálů a v každém odděleně realizovat a kontrolovat přenos dat včetně garance určité datové propustnosti s upozorňování na zahlcení (congestion notification). 

DCE zajišťuje management osmi front s možností nastavení prioritní fronty pro bezztrátové typy datových přenosů realizovaných přes FCoE, ale i přes IP protokol - iSCSI nebo CIFS.
Více+

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.