KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Naší výhodou je opakovaná zkušenost v dané oblasti. Nezastupujeme řešení jednoho výrobce, jsme objektivní konzultant.

Pomůžeme i Vám

Projektově orientované

Konzultace k projektovým procesům, jako jsou - analýza potřeb, definice priorit a časového plánu řešení a různých aplikovatelných metodik.

Produktově orientované

Nezávazné konzultace na úrovni základní orientace v produktech a jejich funkcionalitě (HW, SW, služby v ICT) včetně technických či technologických konzultací.

Smluvně garantované

Konzultace jsou součástí naší nabídky servisní podpory zakotvené v servisní smlouvě jako jeden z podpůrných prvků komplexního servisního zajištění.

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.