BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Next-Generation Firewalls jako první obranná linie.

Řízení a zabezpečení přístupu.

Detekce anomálií a incidentů.

Firewall -první obranná linie

Next-Generation Firewalls

NGFW (Next-Generation Firewalls) je řešení, které integruje více bezpečnostních technologií používaných dříve jako samostatná řešení.

Jedná se o all-in-one zařízení s integrovanými funkcemi - firewall, VPN, IDS/IPS (detekce a prevence průniku), antivirus, antispam, antispyware, filtrování obsahu webových stránek a nástroji pro monitorování aktivity uvnitř sítě.

Zákazníkům v této oblasti nabízíme řešení a Next-Generation Firewalls od společností Palo Alto NetworksCISCO.

Více+

CISCO® Adaptive Security Appliance

CISCO ASA je aplikační stavový firewall s pokročilými funkcemi a inspekcí různých aplikačních protokolů na L7 vrstvě.

Zařízení v sobě kombinuje firewall, základní gateway funkce (DHCP relay), IDS/IPS a VPN koncentrátor včetně Site-to-Site VPN. Obsahuje funkce, jako je ochrana proti útokům typu DDoS v reálném čase, detekce a filtrace virů, spyware apod. Zařízení nabízí ochranu Cisco Advanced Malware Protection rozšířenou o služby FirePower s technologií AMP Threat Grid pro dynamickou analýzu hrozeb.

Více+

Cisco® Meraki MX Security Appliance

Je cloudově řízená aplikační stavová bezpečnostní brána nabízející pokročilé firewallové fukce, IPS, CIPA filtrování obsahu a podporu SafeSearch, Anti-virus, Auto VPN, Advanced Malware Protection.

Provádí kontrolu uživatelů a zařízení, inspekci aplikací na L7 vrstvě. Rychlá reakce na nové bezpečnostní hrozby je zajištěna průběžnou aktualizací signatur hrozeb z cloudu. Centralizovaný cloudový management Meraki Dashboard umožňuje rychlé nasazení zařízení a centralizovanou distribuci bezpečnostních politik.

Vice+

Řízení a zabezpečení přístupu

Zabezpečení přístupu do sítě

Ani nejlepší firewall a antivirová ochrana nedokáže ochránit firemní síť proti všem hrozbám.

Základem bezpečnosti každé rozsáhlé podnikové sítě je kvalitní ověření a správa identity zařízení, která se snaží o přístup do sítě fyzickým připojením nebo po WiFi či VPN.

Cílem je zajistit a mít pod kontrolou přístup do sítě správným zařízením s možností omezit síťové zdroje potenciálně nebezpečným zařízením a ostatní zařízení pokoušející se o přístup udržet mimo síť.

Cisco® Identity Services Engine

Cisco ISE zajišťuje bezpečný a vysoce granulární přístup do podnikových sítí a k jednotlivým síťovým zdrojům dle interních pravidel společnosti.

Přesná identifikace každého uživatele, připojeného zařízení a kontextová data umožňují podle podnikových politik ověřit způsobilost pro práci v síti.

Uživatelé a zařízení, která mají k síťovým zdrojům povolen přístup, ale nesplňují některou z definovaných politik, jsou potenciální hrozbou a je jim přístup dle pravidel omezen.

Více+

HPE Aruba ClearPass

Plně integrované a komplexní 802.1X řešení pro správu bezpečnostních přístupových politik. Umožňuje firmám řídit přístup uživatelů a zařízení k LAN, bezdrátovým WLAN a vzdáleným VPN sítím.

Kromě lokální DB uživatelů lze také napojit na úložiště identit AD, LDAP, SQL ODBC. ClearPass podporuje všechny běžné protokoly TLS, TTLS,PEAP, GTC, MSCHAPv2, MD5, ověřování MAC adresou atd.

Umožňuje také management aplikací a klientských zařízení, Device Health kontrolu klientského SW před připojením do sítě.

Více+

Dokumenty

   

 

Detekce anomálií a incidentů

Co nekontroluji, to neřídím

Pouhé stavění zdí na perimetru i s rychlým a pravidelným updatem signatur již nestačí na moderní typy hrozeb.

Správná a včasná identifikace rizikového a nestandardního chování aplikací a systémů v datovém provozu dokáže minimalizovat potenciální ohrožení Vašich podnikových sítí.

Detekce anomálií a analýza chování datové sítě na základě monitorování datových toků jsou nezbytnou součástí moderního řízení bezpečnosti v ICT.

GREYCORTEX řešení

Produkt MENDEL provádí analýzu síťového provozu se zaměřením na pokročilé strojové učení. Pomáhá tak zabezpečit Vaši síť, včetně SCADA prostředí, chránit data, snižovat rizika a udržovat bezpečnost.

Nabízí plnou viditelnost sítě na L7 vrstvě pro každé zařízení, včetně IoT/BYOD, různé detekční techniky na zachycení celého spektra neznámých hrozeb a pro rychlou reakci umožňuje integrační schopnost s existující infrastrukturou firewallů, SIEM atd.

Více+

Flowmon Anomaly Detection System

Flowmon ADS je technologie pro detekci anomálií a hrozeb založená na behaviorální analýze NetFlow dat získaných z datové sítě.

Odhaluje tak celou řadu bezpečnostních a provozních rizik, pro které neexistují signatury. Sleduje a vyhodnocuje standardní chování jednotlivých zařízení v síti a případné odchylky automaticky reportuje.

Jedná se o sw modul, který je instalován na Flowmon kolektor nebo Flowmon sondu.

Více+

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.