MONITORING A SPRÁVA

Datová komunikace pod kontrolou.

Flowmon řešení monitorování sítí

Co je Flowmon?

Jedná se o ucelené, výkonné a škálovatelné řešení společnosti Flowmon Networks a.s. pro monitorování sítí na bázi datových toků (standardy NetFlow/IPFIX a další). Umožňuje analýzu chování sítě, diagnostiku výkonnostních problémů sítí a aplikací, zastavení DDoS útoků apod. Přináší tak uživatelům detailní přehled o síťovém provozu a jeho struktuře:

 • přináší kontrolu nad chováním zařízení a uživatelů,
 • přehled o struktuře síťové komunikace a efektivní troubleshooting,
 • využití šířky pásmy a optimalizaci WAN linek,
 • monitorování výkonnosti aplikací,
 • personalizovaný reporting.

Více+

Flowmon Monitoring Centrum (FMC)

Základní softwarový modul pro centrální monitoring a vizualizaci datových toků ve sledované síti. V rámci FMC lze podrobně analyzovat datovou komunikaci, a to až na aplikační (L7) vrstvu OSI modelu. Tato funkcionalita nám umožňuje efektivní troubleshooting, zvýšení bezpečnosti a optimalizaci síťových služeb v podnikové síti. FMC nabízi:

 • předdefinované profily pro standardní protokoly,
 • uživatelsky definovatelné pohledy na datovou komunikaci,
 • možnost nastavení automatických hlášení,
 • statistiky vynesené do grafů a tabulek,
 • top N statistiky (služby, protokoly, servery, webové stránky).

Application Performace Monitoring

Rozšiřující softwarový modul APM pro real time analýzu výkonnosti a dostupnosti aplikací. Lze monitorovat aplikace založené na HTTP/HTTPS, dále komunikaci mezi aplikačním a databázovým serverem. Jedná se o bez-agentní řešení, naměřené statistiky tedy nejsou nijak ovlivněny.

Flowmon Application Performance Monitoring poskytuje informace o:

 • časové délce zpracování jednotlivých transakcí,
 • zpoždění vzniklém na síťové vrstvě,
 • zpoždění vzniklém na serveru,
 • počtu uživatelů, kteří s aplikací pracují,
 • individuálních transakcích na úrovni jednotlivých uživatelů (velikost, čas, IP adresy).

Správa LAN a WLAN

Správa síťových zařízení

Souvisí s provozem všech aktivních síťových prvků, přepínačů, směrovačů, prvků bezdrátových sítí, HW firewallů použitých v síťové infrastruktuře. U rozsáhlejších řešení se využívají nástroje umožňující centralizovaný dohled a management aktivních prvků.

Ty jsou hlavní pracovní aplikací síťových administrátorů, a proto musí být dostatečně modulární a obsahovat komplexní sadu funkcionalit pro centralizovanou správu celého LAN/WLAN / (SAN/FCoE) prostředí.

Typicky obsahují - dávkové zpracování úloh (hromadné konfigurační změny, update FW), přehledná vizualizace prostředí, event management s parametrizovatelným zasíláním alertů, propracované sledovací, analytické a reporting nástroje.

Cisco Prime®

Je jednoduchá a efektivní správa a řízení napříč architekturami, sítěmi a službami, rozdělena do tří oblastí:

Cisco Prime® Infrastructure - řešení pro kompletní management LAN/WLAN sítí:
 • správa přístupové vrstvy a uživatelů,
 • management a správa konfigurací a politik,
 • monitoring, diagnostika a reporting,
 • inventory instalovaná báze a správa servisních kontraktů,
 • podpora všech fází životního cyklu.

Cisco Prime® Collaboration - usnadňuje nasazení a správu hlasových služeb a přenosu videa.

Cisco Prime® Assurance - zajišťuje zobrazení provozu a analýzu problémů s ohledem na aplikace.

 

 

HPE Intelligent Management (IMC)

HPE Intelligent Management Center je určen pro plánování, centralizovanou správu a monitoring počítačových sítí realizovaných nejen na zařízeních HPE a HPE Aruba.

IMC je modulární software architektura jednoduše rozšiřitelná o různé nástavbové funkce.

Zajišťuje správu přístupů k prvkům, správu identit, analýzu provozu a chování uživatelů (NTA/UBA moduly),  monitorování výkonu aplikací (APM),  konfiguraci VPN (IVM), správu bezdrátové sítě včetně mapových podkladů a analýzy spektra (WSM), stav Lync prostředí (UCM).

Dále umožňuje pokročilý reporting (iAR), řízení síťové politiky pro VM (VCM), správu fabric datového centra s FCoE (VFM), SLA modul a další.

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.