datová komunikace pod kontrolou

Monitoring a správa

Flowmon řešení monitorování sítí

Co je Flowmon?

Jedná se o ucelené, výkonné a škálovatelné řešení společnosti Flowmon Networks a.s. pro monitorování sítí na bázi datových toků (standardy NetFlow/IPFIX a další). Umožňuje analýzu chování sítě, diagnostiku výkonnostních problémů sítí a aplikací, zastavení DDoS útoků apod. Přináší tak uživatelům detailní přehled o síťovém provozu a jeho struktuře.

 • Přináší kontrolu nad chováním zařízení a uživatelů
 • Přehled o struktuře síťové komunikace a efektivní troubleshooting
 • Využití šířky pásmy a optimalizaci WAN linek
 • Monitorování výkonnosti aplikací
 • Personalizovaný reporting

Více+

Flowmon Monitoring Centrum (FMC)

Základní softwarový modul pro centrální monitoring a vizualizaci datových toků ve sledované síti. V rámci FMC lze podrobně analyzovat datovou komunikaci, a to až na aplikační (L7) vrstvu OSI modelu. Tato funkcionalita nám umožňuje efektivní troubleshooting, zvýšení bezpečnosti a optimalizaci síťových služeb v podnikové síti. FMC nabízi:

 • Předdefinované profily pro standardní protokoly
 • Uživatelsky definovatelné pohledy na datovou komunikaci
 • Možnost nastavení automatických hlášení
 • Statistiky vynesené do grafů a tabulek
 • Top N statistiky (služby, protokoly, servery, webové stránky)

Flowmon Application Performace Monitoring

Rozšiřující softwarový modul pro real time analýzu výkonnosti a dostupnosti aplikací. Lze monitorovat aplikace založené na HTTP/HTTPS, dále komunikaci mezi aplikačním a databázovým serverem. Jedná se o bez-agentní řešení, naměřené statistiky tedy nejsou nijak ovlivněny.

Flowmon Application Performance Monitoring poskytuje informace o:

 • Časové délce zpracování jednotlivých transakcí
 • Zpoždění vzniklém na síťové vrstvě
 • Zpoždění vzniklém na serveru
 • Počtu uživatelů, kteří s aplikací pracují
 • Individuálních transakcích na úrovni jednotlivých uživatelů (velikost, čas, IP adresy)

Správa LAN a WLAN

Správa síťových zařízení

Souvisí s provozem všech aktivních síťových prvků, přepínačů, směrovačů, prvků bezdrátových sítí, HW firewallů použitých v síťové infrastruktuře. U rozsáhlejších řešení se využívají nástroje umožňující centralizovaný dohled a management aktivních prvků.

Ty jsou hlavní pracovní aplikací síťových administrátorů a proto musí být dostatečně modulární a obsahovat komplexní sadu funkcionalit pro centralizovanou správu celého LAN/WLAN / (SAN/FCoE) prostředí.

Typicky obsahují - dávkové zpracování úloh (hromadné konfigurační změny, update FW), přehledná vizualizace prostředí, event management s parametrizovatelným zasíláním alertů, propracované sledovací, analytické a reporting nástroje.

Cisco Prime®

Je jednoduchá a efektivní správa a řízení napříč architekturami, sítěmi a službami, rozdělena do tří oblastí:

Cisco Prime® Infrastructure - řešení pro kompletní management LAN/WLAN sítí
 • Správa přístupové vrstvy a uživatelů
 • Management a správa konfigurací a politik
 • Monitoring, diagnostika a reporting
 • Inventory instalovaná báze a správa servisních kontraktů
 • Podpora všech fází životního cyklu

Cisco Prime® Collaboration - usnadňuje nasazení a správu hlasových služeb a přenosu videa

Cisco Prime® Assurance - zajišťuje zobrazení provozu a analýzu problémů s ohledem na aplikace

 

 

HPE Intelligent Management (IMC)

HPE Intelligent Management Center je určen pro plánování, centralizovanou správu a monitoring počítačových sítí realizovaných nejen na zařízeních HPE a HPE Aruba. IMC je modulární software architektura jednoduše rozšiřitelná o nástavbové funkce.

Zajišťuje správu přístupů k prvkům, správu identit, analýzu provozu a chování uživatelů (NTA/UBA moduly),  monitorování výkonu aplikací (APM),  konfiguraci VPN (IVM) , správu bezdrátové sítě včetně mapových podkladů a analýzy spektra (WSM) , stav Lync prostředí (UCM), pokročilý reporting (iAR),  řízení síťové politiky pro VM (VCM), správa fabric datového centra s FCoE (VFM), SLA modul a další.

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

 • Hardwarový servis
 • Software podpora
 • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022