VIRTUALIZACE V ICT

Termín „virtualizace“ je jeden z nejčastěji používaných pojmů a objevuje se ve všech oblastech dnešních ICT.

Zaměřujeme se především na nejrozšířenější oblast, virtualizaci zařízení datových center – serverů, sítí, datových úložišť.

Hlavní výhody virtualizace

Konsolidace a optimalizace

Virtualizace je způsob, jak efektivně optimalizovat celou infrastrukturu. Dotýká se všech oblastí informačních technologií a většiny komponent současného datového centra.

Umožňuje konsolidovat a optimalizovat zdroje, a tak významně snížit provozní i investiční náklady v různých oblastech ICT.

Benefity virtualizažních řešení

  • efektivnější využití výpočetních zdrojů konsolidací hardware,
  • pružnost managementu zdrojů (dynamické přidělování, odebírání zdrojů),
  • úspora na spotřebě energie a chlazení,
  • centralizovaná správa,
  • zjednodušení migračních a backup-restore procesů, disaster recovery,
  • vyšší dostupnost služeb.

Možnost pro každou firmu

Pro velké podniky se stalo používání virtualizačních nástrojů standardem, ale výhodnost nasazení virtualizačních řešení oceňují i malé a střední podniky (SMB).

Naše společnost Vás seznámí s možnostmi jednotlivých platforem, vyhodnotí přínosy využití ve Vašem podniku a vypracuje návrh řešení.

Serverová virtualizace

Zvýšení efektivity provozu

V podobě konsolidace serverové infrastruktury s lepším využitím HW zdrojů a automatizací procesů.

Zvýšení bezpečnosti provozu díky podpoře DR procesů a zajištěním vysoké dostupnosti nástroji pro přesun VM a integrovanými nástroji pro vytváření klonů VM, záloh, snapshotů apod.

Prostřednictvím centralizované správy, dohledu a přístupu k aplikacím je ve virtualizovaném prostředí zajištěna vyšší flexibilita práce a komplexnější provozní kontrola.

Vlastnosti virtuálních serverů

Virtuální servery (VM) s různýmy operačnímy systémy běží na hypervizoru a jsou nezávislé na HW serverů.

Jednotlivým VM lze dynamicky měnit přiřazení HW zdrojů dle provozních potřeb aplikací, bez přerušení provozu, VM přesouvat na jiné fyzické servery, replikovat do jiného datového centra nebo cloudu.

Platformy umožňují rychlé nasazení nových virtuálních serverů a aplikací, rychlé vybudování testovacích a vývojových prostředí, včetně využití efektivních zálohovacích scénářů.

Nabízíme řešení

Pro realizace využíváme dvě nejrozšířenější platformy na trhu, produkty

VMware vSphere® a Microsoft Hyper-V®, včetně jejich pokročilých funkcionalit řešících zvýšení dostupnosti HA, bezpečnost, replikace a zálohování, nebo nástrojů pro migrační potřeby apod.

Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti Vám nabízíme komplexní služby - analýzu potřeb společnosti, návrh vhodného řešení a výběr technologie s ohledem na CTO, kompletní implementaci, školení a naše služby Podpora a servis 24/7.  

Virtualizace datových úložišť

Software Defined Storage (SDS)

SDS mění koncept ukládání dat, na které se pohlíží jako na službu nezávislou na konkrétním hardware.

SDS řešení, virtualizační vrstvu, je možné vytvořit na úrovni appliances, nebo serverů (na kterém běží OS a speciální SW), kde se sdružují všechny dostupné datové zdroje (různá hw disková pole), které řídí ukládání dat virtuálních strojů pomocí definovaných politik.

Takové řešení pak umožňuje nejrůznější způsoby akcelerace diskových operací využitím FLASH technologií, automatického tieringu, parametrizaci chování funkcionalit datových zdrojů-replikování, zálohování, snapshotování, deduplikace a komprese.

 

Software Defined Storage řešení nemusí být vytvořeno pouze z datových zdrojů v podobě HW diskových polí různých výrobců.

Pro vytvoření virtualizační vrstvy lze použít software, který je instalován na komoditních x86 serverech, a který zajišťuje zprostředkování datové a management vrstvy fyzických disků (interní diskové kapacity) různých serverů.

Výsledkem je pak řešení s vysokou dostupností s redundancí N+x a vysoce výkonná infrastruktura serverů i diskového subsystému s odolností proti jakémukoliv HW výpadku v rámci jednoho datového centra (DC), tak i výpadku celého DC u multi-site řešení.

Nabízíme řešení

VMware® vSAN - nativně vyvíjená platforma pro virtualizované prostředí, která spolu s VMware vSphere tvoří špičkové řešení hyperkonvergované infrastruktury (HCI).

SDS podporuje široké spektrum pracovních zátěží včetně umělé inteligence (AI), strojového učení (ML), Big data, podnikových systémů, cloudových aplikací atd. Více+

NetApp® ONTAP® Select - je SDS, které běží na komoditním HW ( jakýkoliv server jakéhokoliv výrobce s interní SAS, SSD, NVMe kapacitou) s hypervizory VMware, nebo KVM. Zajišťuje vysokou dostupnost, včetně multi-site řešení -synchronní replikací mezi dvěma systémy technologii MetroCluster SDS. Více+

Dokumenty

 

               ​

Virtualizace sítí

Software Defined Network (SDN)

Softwarově definovaná síť SDN přináší nový pohled na architekturu a management sítí.

Uplatnění nachází ve všech oblastech networkingu v podobě SD-LAN (Software Defined Local Area Networks), SD-WAN (Software Wide Area Networks), nebo SDMN (Software Defined Mobile Networks).

Poskytují tak komplexní a jednodušší přístup k řízení rozsáhlých sítí s vysokými dynamickými nároky.

Technologie SDN oddělují výkonovou (směrovací) logiku od řídící a aplikační.

 

Směrovací zařízení předají řízení sítě centrálním prvkům, SDN kontrolerům (nabízí většina výrobců CISCO, HPE, Juniper Networks atd.), nebo open-source kontrolerům v podobě serveru se speciálním SW., např. Open Network Operating System (ONOS®).

Výhodou takové konvergentní infrastruktury je pak efektivní centrální správa sítě, flexibilní provádění konfiguračních změn, dynamické změny vlastností, lepší využití síťových zdrojů a z toho plynoucí úspora prostředků na provoz.

 

SDNs také využívají virtualizaci síťových funkcí NFV (Network Function Virtualization), tedy přesunu většiny síťových zařízení, služeb a aplikací do virtuálního prostředí.

Mezi největší dodavatele v oblasti SDN patří společnost Cisco Systems s architekturou poskytující centralizovanou, programovatelnou síť. Intent-based network (IBN) postavenou na platformě Cisco DNA-C (Digital Network Architecture Center) pro automatizaci podnikových LAN, WLAN i WAN prostředí. Více+

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.