HYPERKONVERGOVANÁ ŘEŠENÍ

Řešení Vaší infrastruktury ICT s nízkou provozní náročností a vysokou mírou flexibility a bezpečnosti.

Hyperkonvergovaná infrastruktura

Proč HCI

V dnešní době je kladen velký důraz na efektivní a co nejrychlejší reakci ICT a systémů na business požadavky podniku. Současné aplikace mnohem více ovlivňují architekturu a infrastrukturu IT v oblastech výpočetních výkonů, komunikačních sítí a datových úložišť.

 

Hyperkonvergovaná řešení jsou výsledkem dynamicky rostoucích nároků na infrastrukturu datových center, související především s využíváním cloud prostředí, big data technologií, nárůstem objemu různorodých dat a aktuálními trendy v oblasti mobility.

 

Cílem je plně softwarově definované prostředí s téměř neomezenou flexibilitou zdrojů dříve oddělených komponent, nyní integrovaných v jeden celek s jednotným bodem správy. HCI přináší zjednodušení každodenní správy ICT,  velkou míru automatizace a spolehlivosti.

HCI technologie datových center

NetApp® HCI řešení

NetApp® HCI je hyperkonvergovaná infrastruktura pro datová centra příští generace, která poskytuje předvídatelný výkon na vysoce flexibilní a efektivní architektuře, kterou lze snadno nasadit a spravovat.

Přináší jednoduchost instalace i správy, nezávislé škálování výpočetního výkonu i kapacity úložiště a granulární kontrolu výkonu per VM.

NetApp® HCI optimalizuje náklady na Vaší infrastrukturu, vytěžuje maximum výkonu a kapacity a zabraňuje zbytečnému overprovisioningu.

 

NetApp® HCI umožňuje konsolidovat všechny Vaše workloady, na jedné platformě tak provozovat velké množství různých aplikací a  každé z nich přidělit vlastní garantovaný výkon.
Mezi klíčové vlastnosti patří:

Flexibilita a škálovatelnost - nezávisle škáluje výkon a úložnou kapacitu.

Garantce výkonu - konsoliduje mixované zátěže, nabízí předvídatelný výkon, přináší granulární kontrolu na úrovní VM.

Automatizovaná infrastruktura - nabízí výkonný automatizovaný management, robustní API ekosystém.

 

NetApp Data Fabric - umožňuje optimalizaci a ochranu všech dat, libovolný přesun dat mezi on-premise řešeními a cloudem, realizaci množství hybridních scénářů.

Jednoduchý management z prostředí VMware vCenter včetně monitoringu a jednoduché instalace pomocí NetApp Deployment Engine (NDE).

Více+

 

HPE SimpliVity

Vysoce efektivní hyperkonvergované řešení od společnosti Hewlett Packard Enterprise sjednocuje Vaši infrastrukturu ICT a datové služby do jednotné platformy, integrovaného a škálovatelného x86 all-flash systému.

Zjednodušuje tak Vaše IT operace správy, podpory a nasazení řešení, konsoliduje různé pracovní zátěže, zvyšuje výkon, provozní efektivitu a ochranu vašich dat.
Více+

Cisco HyperFlex™

Cisco HyperFlex sjednocuje výpočetní servery UCS, softwarově definovaný diskový subsystém Cisco HyperFlex HX Data Platform a softwarově definované sítě.

Umožňuje masivní škálovatelnost a pružnost podporou adaptivního a nezávislého zvyšování a snižování výpočetní, síťové a ukládací kapacity a vysoký výkon distribuovaného souborového systému s velkou škálou služeb pro správu dat.  Více +

VMware vSphere® a vSAN

Společnost VMware® je významným světovým dodavatelem softwaru pro hyperkonvergovanou infrastrukturu, využívající produktů VMware vSphere® a vSAN. Nabízí univerzální aplikační platformu podporující široké spektrum pracovních zátěží včetně umělé inteligence (AI), strojového učení (ML), velkých dat, podnikových systémů, nativně cloudových aplikací, databází běžících v paměti, a dalších. Více+

 

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.