STORAGE AREA NETWORK

Storage Area Network - SAN je oddělená vysokorychlostní datová síť určená pro přístup serverů k externím zařízením, jako jsou datová úložiště, prostředky pro zálohování dat apod.

Storage Area Network

Hlavní výhody SAN

Storage area network (SAN) je dedikovaná datová síť, která slouží pro připojení externích zařízení, jako jsou disková pole a zálohovací zařízení k serverům a výpočetním systémům.
Mezi hlavní výhody patří:

 • fyzické oddělení dat a serverů, jednotlivé prvky SAN mohou být od sebe vzdáleny až desítky kilometrů,
 • sdílení zdrojů mezi servery a diskovými nebo zálohovacími systémy, zajištění redundantních cest k těmto zdrojům,
 • velká dostupnost a bezpečnost sítí - architektura "no single point of failure", podpora clusterových a  Disaster Recovery Site řešení,
 • propustnost, škálovatelnost a další.

SAN technologie

SAN využívají Fibre Channel nebo Ethernet technologii, odpovídající kabeláž a aktivní síťové prvky.

Komunikaci po síti zajišťuje protokol iSCSI a FCP, vlastní práci s daty (I/O operace) provádí standardní SCSI protokol.

V SAN síti tak probíhá blokový přenos dat mezi zdrojem (Initiator) standardně server a cílem (Target), což je primárně diskové pole.

iSCSI SAN - používá iSCSI protokol, metalické (Copper), nebo optické (Optical Fiber) kabely.

Nachází uplatnění především u infrastruktur menšího rozsahu.

 

Pro vytvoření samotné iSCSI SAN sítě jsou použity klasické Ethernet přepínače, komunikaci na straně serverů zajišťují standardní síťové karty (NIC) a softwarové iSCSI iniciátory, případně iSCSI HBA adaptéry.

Fibre Channel SAN - používá FCP protokol, optické (Optical Fiber) kabely a speciální FC přepínače (SANswitche). Využívá se u rozsáhlých infrastruktur a topologií.

FCoE SAN - konvergovaná technologie Fibre Channel over Ethernet (FCoE), kde jsou FC rámce zapouzdřené do Ethernetových, používají klasické Ethernetové přepínače s podporou FCoE. Více+

Fibre Channel SAN

Broadcom® Fibre Channel technologie

Společnost Broadcom® je leaderem v oblasti SAN pro datová centra a metropolitní sítě. Disponuje největším portfoliem řešení sítí pro ukládání dat a konvergovaná síťová prostředí.

V rámci rozsáhlého OEM partnerství nabízí Brocade SAN fabric produkty většina výrobců HW (IBM, NetApp, HPE, DELL, Lenovo atd.). Klíčové produkty Brocade pro Fibre Channel SAN:

 

 • páteřní SAN Directory pro podniková řešení s nejvyšší propustností, dostupností a rozšiřitelností - Brocade® DCX® až 512 portů v jednom boxu,
 • cenově dostupná řešení pro malé/střední firmy - Brocade® switche s podporou rychlosti portů 16/32Gbps,
 • Broadcom’s NVMe over FC řešení umožňuje provozovat protokoly FCP a FC-NVMe současně na stejné infrastruktuře.

 

 • Fabric Vision zviditelňuje síť a podporuje vysoce automatizované funkce správy. Umožňuje rychlou identifikaci sníženého výkonu aplikací na úrovni hostitele a úložiště,
 • Blade Server I/O moduly, transceiver moduly a FC Host Bus Adaptery,
 • Brocade® Network Advisor (BNA) pro management a monitoring.
 • Více+

Cisco® MDS technologie

Společnost Cisco® v oblasti Storage Networkingu nabízí rozsáhlou řadu zařízení pokrývající potřeby nejen SMB podniků, ale také velkých podniků s potřebou rozsáhlých a spolehlivých Enterprise řešení.

Jedná se o flexibilní architekturu umožňující integraci různých protokolů, poskytuje inteligentní síťové služby, pokročilé řízení provozu, diagnostiku a jednotnou správu:

 

 • výkonné páteřní SAN Directory Cisco MDS Multilayer Directors s velkou hustotou portů - 768portů v jednom zařízení,
 • Cisco MDS 9100/9200/9300 Fabric Switche jako kompaktní a cenově efektivní řešení,
 • vysoký výkon s využitím NVMe/FC technologie a podpory rychlosti portů 16/32Gbps,

 

 • unifikované OS prostředí pro LAN a SAN v podobě Cisco NX-OS Software,
 • rozsáhle funkcionality - Access-listy (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual SAN (VSAN), Inter-VSAN routing a další,
 • Cisco Data Center Network Manager - jednotná platforma pro automatizaci, viditelnost provozu a management pro všechny NX-OS systémy.
 • Více+

Naše služby v oblasti SAN

Pro zákazníky zajišťujeme komplexní služby od návrhu topologie sítě, přes dodávky pasivních a aktivních komponent (FC SAN switchů, SFPs), kompletní realizaci optických propojů, až po celkovou podporu prostředí.

Zajišťujeme redundantní připojení a Multi-Path konfiguraci jednotlivých hostů s různým typem operačních systémů. Nasazení centralizovaných nástrojů pro monitoring, reporting a troubleshooting SAN prostředí.

Nabízíme podporu řešení a servisní zajištění nejen SAN switchů, ale i hostů a externích zařízení připojených do SAN.
Pro oblast Storage Networkingu lze využít naše služby Podpora a servis 24/7.

 

Kontaktujte nás

© 2024   S A L T O spol. s r. o.