základem budování je kvalitní projekt

Projektová činnost v ICT

Krok za krokem správným směrem.

Vlastní propracovanou metodikou nabízíme zákazníkům možnost uchopit i velmi náročné požadavky kladené na oblast informačních technologií.
 

Analýza "business" požadavku a záměru

Rozbor požadavku a zhodnocení výchozího stavu

Se zákazníkem definujeme atributy cílového stavu a záměru s ohledem na jeho vnitropodnikové standardy a možnosti.

Analýza dostupných zdrojů

Pro volbu efektivní strategie řešení požadavku je nutným bodem získání informací o dostupnosti lidských zdrojů v IT oddělení zákazníka, aktuálním stavu a využitelnosti stávajících zdrojů ICT.

Časový plán dokončení záměru

Důležitým aspektem pro řešení požadavku je časový plán, představa či povinnost zákazníka implementovat nebo začít řešení produkčně v podniku využívat.

Studie možností řešení a volba strategie

Cíle studie

Představit zákazníkovi ucelenou formou koncepci, způsoby řešení, technologické možnosti, výhody a rizika či orientační finanční náročnost jednotlivých variant.

Volba vhodného řešení a strategie

Na základě poznatků z prezentované studie je v kooperaci se zákazníkem proveden kvalifikovaný výběr varianty a strategie k rozpracování, případně ověření klíčových atributů řešení.

Návrh konceptu provozní podpory

Již při volbě strategie je nutné si uvědomit provozní hledisko možných variant řešení. A to nejen z pohledu technických, ale i finančních nákladů v čase, a tak dosáhnout optimálního a efektivního nastavení TCO.

Proof of Concept pro minimalizaci rizik

Proof of Concept (POC)

Vzhledem k rozsáhlosti či složitosti některých specifických požadavků, závislosti na kompatibilitě stávajících ICT HW a SW komponent, provozním požadavků a vytyčeným funkčním atributům řešení nabízíme zákazníkům možnost ověření navrhované koncepce.

Porovnání produktů a jejich parametrů

Je-li v řešení pro daný záměr možnost využit různých produktů dosahující stejného cíle, nabízíme parametrické porovnání produktů např. na testovací infrastruktuře zákazníka nebo v našem datovém centru.

Vytvoření projektové dokumentace

Projektová dokumentace

Na základě předchozích vstupních poznatků je vypracována Projektová dokumentace požadovaného řešení ICT v předem definovaném rozsahu. Je to podrobný a komplexní popis obsahující přínosy, rizika, použité technologie, způsob provozu, časovou harmonizaci, implementační či migrační procesy.

Použitelnost projektové dokumentace

Struktura dokumentu reflektuje vnitropodnikové prezentační potřeby jednotlivých zákazníků. Obsahuje kapitoly o záměru pro podnikový management, analýzu výhodnosti a ochranu investic pro finanční controlling a samozřejmě technické parametry řešení včetně popisu realizačních postupů.

Novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, nabízeného portfolia produktů a služeb, prezentací a dění v naší společnosti.

Komplexní a profesionální služby v ICT

  • Hardwarový servis
  • Software podpora
  • Konzultační podpora

NetApp Professional Services and Support Services Certified Partner

I v roce 2019 jsme splnili všechna kritéria pro partnerský statut NetApp Platinum Partner.

Odezíráme klientům ze rtů

Váš partner pro složitou a heterogenní IT infrastrukturu.

SALTO je soukromá česká společnost, která se dlouhodobě, úspěšně a s respektem konkurence zaměřuje na poskytování komplexních řešení a profesionálních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Více jak 25 let na trhu

V roce 2015 naše společnost dosáhla významného milníku, oslavila čtvrt století působení na českém trhu. Děkujeme tak všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru.

© 2020   S A L T O spol. s r. o.

+420 545 220 022